• No : 6419
  • 公開日時 : 2018/03/13 10:15
  • 印刷

【P-01J】相手の声の音量を変えるには?

回答

【操作】

  • 通話中、呼出中に[上下ボタン]を押して音量を調整します。